Categorieën
Gezondheid Gratis genieten

Ochtendwandelingen

De maximumtemperatuur was nog nooit zo lang na elkaar in de dubbele cijfers, kopte een nieuwsbericht. Dat is natuurlijk eigenlijk geen goede zaak, want in datzelfde nieuwsbericht wordt uitgelegd dat dit volledig is toe te schrijven aan klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Als ik daar te lang over nadenk, dan word ik er […]